Passer au contenu
Un service client spécialisé | Livraison gratuite à partir de 149 euros
Livraison gratuite à partir de 50 euros. Possibilité de paiement échelonné !

Elektrische step legaal in 2023

  • Henri Verbeek
  • 30 Nov, 22
  • 30 Nov, 22
Elektrische step legaal in 2023

Er is eindelijk weer wat nieuws naar buiten gekomen over de elektrische step in Nederland. Zo schreef Cora van Nieuwenhuizen (minister van Infrastructuur & Waterstaat) in een kamerbrief over de nieuwe regels omtrent 'Licht Elektrische Voertuigen', waar elektrische steps onder vallen. De nieuwe regels voor elektrische steps zullen naar alle waarschijnlijkheid in 2023 in werking treden.

Betekent dit dat de elektrische step in Nederland in 2023 legaal de weg op mag? En onder welke voorwaarden en regels zal dit dan gebeuren? We vertellen je er graag iets meer over.

Kader Licht Elektrische Voertuigen

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft het nieuwe Kader Licht Elektrische Voertuigen opgesteld. In het kader wordt de richting van de nieuwe regels rondom licht elektrische voertuigen, waaronder elektrische steps, aangegeven. Vanuit dit kader zal uiteindelijk wet- en regelgeving moeten voortkomen, maar hier zal eerst nog enige tijd overheen gaan.

Er dienen namelijk diverse procedures gevolgd te worden en dit proces zal moeten leiden tot duidelijk regelgeving omtrent licht elektrische voertuigen. Op z'n vroegst verwacht minister van Nieuwenhuizen dat de regels per 1 januari 2023 in werking kunnen treden. Echter is het nog niet zeker of je met de elektrische step in 2023 legaal op de weg mag rijden. Dit zal nog moeten blijken uit de definitieve wetten en regels.

Waarom is Nederland hier zo laat mee?

In veel landen binnen en buiten Europa zijn de elektrische steps al langere tijd legaal. Kijk maar naar onze Zuiderburen (België) waar je met de elektrische step legaal op de openbare weg mag rijden. Hier gelden echter wel regels en wetten voor waar je jezelf aan dient te houden. Maar waarom zijn die regels en wetten er niet in Nederland?

Nederland is vaak het land binnen de EU dat achterloopt met wetten en regels. Waar ze in andere landen sneller ingrijpen bij nieuwe ontwikkelingen is Nederland vaak terughoudend. Ierland is in dat geval het enige land dat een strenger beleid voert dan Nederland. Zo zij de e-steps in Ierland volledig verboden.

Daarnaast zijn er 4 lidstaten van de EU die vergaande regels en restricties hanteren op het gebruik van de elektrische step. In 22 van de 27 lidstaten is de elektrische step wel volledig toegestaan met enkel leeftijds- en snelheidsrestricties. Sommige landen hanteren ook nog een beleid waarbij een rijbewijs voor sommige e-steps nodig is.

Wat is het zicht op de nieuwe regels van de elektrische step in Nederland in 2023?

Of de e-step legaal in 2023 bereden kan worden is nog niet 100% zeker, maar wel erg waarschijnlijk. Maar welke regels gaan er dan precies gelden? Heb je bijvoorbeeld een rijbewijs nodig en geldt er een helmplicht voor bestuurders van de elektrische step?

Volgens het nieuwe kader Licht Elektrische Voertuigen zal elke fabrikant van elektrische steps alle modellen moeten laten keuren bij het RDW. Hiervoor is er gekozen voor het Duitse keuringsmodel en niet voor het keuringsmodel dat de rest van de lidstaten hanteert. Het andere keuringsmodel stelt de licht elektrische voertuigen gelijk aan de regels en wetten voor een elektrische fiets, maar in Nederland zal dit naar alle waarschijnlijkheid niet gebeuren.

Een aantal van deze keuringseisen zijn terug te vinden in het nieuwe kader. Hierin staat onder andere dat de RDW gekeurde elektrische step niet zwaarder mag zijn dan 55 kg. Ook zal er een maximale snelheid gelden van 25 km/u, maar is het nog niet duidelijk of ook snellere varianten onder bepaalde voorwaarden legaal worden. Verder komt er geen helmplicht en dien je minimaal 16 jaar oud te zijn om te mogen rijden op een elektrische step in 2023.

Bonjour, je m'appelle Henri Verbeek. Le propriétaire de Nr1trottinette-electrique.fr. J'ai une véritable passion pour les scooters électriques et pour aider les clients à vivre la meilleure expérience possible.

J'adore trouver de nouvelles façons de faciliter la vie de mes clients. Qu'il s'agisse de fournir un excellent service à la clientèle ou de passer en revue de nouveaux produits, Je m'efforce toujours de faire passer le client en premier.

Henri Verbeek - Propriétaire Nr1trottinette-electrique

Foto support medewerker
Article précédent Trottinette Électrique en Belgique
Articles suivant Trottinette electrique de partage bolt | Guide d'information 2023

Laisser un commentaire

Les commentaires doivent être approuvés avant d'apparaître

* Champs obligatoires