Passer au contenu
Un service client spécialisé | Livraison gratuite à partir de 149 euros
Livraison gratuite à partir de 50 euros. Possibilité de paiement échelonné !

Service & Garantie

 

Nr1elektrische step streeft altijd naar de beste service, volgens ons principe altijd gaan voor altijd goed. Je kunt er dan ook vanuit gaan dat we de best mogelijke service bieden. Wij zijn een webwinkel die haar producten grotendeels aanlevert vanuit onze leveranciers en fabrikanten. Deze hanteren vaak strengere regels dan in Nederland zijn toegestaan. Hier zullen wij ons aan moeten houden, maar ook hierin nemen wij daar waar mogelijk meer vrijheden om onze klant op nummer 1 te zetten.

Als eindgebruiker ben je wel zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de elektrische step.
Om jouw nieuwe elektrische step op de juiste manier te onderhouden geven wij op onze website uitleg hoe je dit het beste kunt doen.

Neem voor alle merken contact met ons op, met uitzondering van Segway-Ninebot

Ninebot by Segway heeft haar eigen service en garantie en wil deze in eigen beheer houden, bel hiervoor +31 737440040 Binnen garantie zorgen zij ervoor dat de step wordt opgehaald en weer teruggebracht.

Ook Xiaomi heeft haar eigen service, het nummer hiervan is +31 800-3344553 Deze zal er bij technische fouten, via het aangewezen servicecenter van Xiaomi voor zorgen dat de step wordt opgehaald en gerepareerd.

Voor het vervangen van banden van bijvoorbeeld Ninebot en Xiaomi kun je contact opnemen met Easy Ride in Houten op 06-41674903

Wat valt onder de garantie van de elektrische steps?

De garantietermijn is 2 jaar en dekt alle fabricagefouten op vervangingsbasis aan elektrische onderdelen (display, controller, motor en oplader).

Bovendien bieden wij een garantie van 12 maanden ofwel 2000 km op de accu bij normale installatie, gebruik, service en onderhoud.

Deze garantie is alleen geldig op vertoon van het oorspronkelijke aankoopbewijs van  Nr1elektrischestep.nl voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.

Indien aan de step reparaties nodig zijn binnen de periode van 2 jaar, dient de reparatie te worden uitgevoerd door een door Nr1elektrischestep.nl aangewezen bevoegd servicebedrijf.

Reparaties verricht door andere partijen vallen buiten de garantieregeling. 

Wat valt niet onder de garantie?

De garantie dekt geen problemen veroorzaakt door:

  1. Onjuist of commercieel gebruik, ongeval, misbruik, verwaarlozing, schokken, hitte of vochtigheid buiten de product-specificaties, onjuiste installatie, bediening, onderhoud of enige wijziging aan het product.
  2. Elk misbruik in strijd met de instructies in de gebruikershandleiding
  3. Storingen veroorzaakt door andere apparatuur
  4. Modificaties uitgevoerd teneinde de software aan te passen
  5. Het vervangen van buiten en binnenbanden.

De garantie is ongeldig als een product wordt geretourneerd met verwijderde, beschadigde of verbroken zegels (inclusief het ongeoorloofd verwijderen van een onderdeel of externe behuizing).